Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/drexlerova.cz/drexlerova.cz/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1444
JUDr. Jana Strachoňová Drexlerová

Obchodní právo

Poskytuji klientům veškerý právní servis související se začátkem podnikání, tj. příprava zakladatelských dokumentů obchodních společností, zorganizování podpisu těchto dokumentů před notářem, vyřízení oprávnění k podnikání a zastoupení v řízení o zápis podnikatelského subjektu do obchodního rejstříku.

Rovněž poskytuji právní služby zahrnující agendu změn již existujících podnikatelských subjektů (vyřízení změny jednatele, změny sídla, změny předmětu podnikání, převody obchodních podílů, apod.) a s  tím spojené zastoupení v řízeních o zápis těchto změn do obchodního rejstříku.

Má advokátní kancelář poskytuje podnikatelským subjektům právní pomoc v oblasti obchodního práva, a to zejména v těchto záležitostech:

  • právo obchodních společností (zakládání společností, převody obchodních podílů, rušení a likvidace obchodních společností)
  • sepis či posouzení obchodních smluv
  • směnky
  • problematika pohledávek a závazků
  • sepis žalob s obchodně