Publikace

Dlouhodobě spolupracuji s některými odbornými časopisy především se zaměřením na pracovněprávní problematiku.

Pravidelně přispívám do časopisu Průvodce pracovněprávními předpisy, kde rovněž přispívám v oblasti zpracování dotazů čtenářů.

Spolupracuji rovněž se společností Poradce s.r.o., která vydává knihy a časopisy a přispívám do vydávaného časopisu Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále a časopisu Veřejná správa.

Ve většině v posledních měsících zpracovaných článcích jsem se věnovala aktuálnímu tématu poskytování náhrady mzdy nebo platu dle ustanovení § 192 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.